Vedení společnosti

Vedení společnosti BioConstruct se již řadu let nemění a je tak zárukou udržitelné a spolehlivé firemní politiky.

 

Tým managementu spojuje více než 50 let zkušeností ze všech oblastí zdrojů obnovitelných energií.

Henrik Borgmeyer

Henrik se začal zabývat obnovitelnými zdroji energie již v roce 1996. V této době vedle studia fyziky pracoval na vývoji projektů u společnosti Nordex, výrobce větrných elektráren. Až do založení společnosti BioConstruct v roce 2001 se Henrik podílel na plánování mnoha projektů na využití větrné energie a jako společník firmy EEG Energie Expertise GmbH vytvořil řadu odborných posudků na posouzení síly větru a možných emisí. Henrik odpovídá ve společnosti BioConstruct za oblast plánování projektů, financování a provozování zařízení v majetku společnosti.

Kai Hubert Roth

Kai je diplomovaný ekonom a před svým nástupem do společnosti BioConstruct pracoval jako CFO u výrobce bioplynových stanic kótovaného na burze. Ve společnosti BioConstruct se jeho oblast odpovědnosti široce rozvinula nad rámec financí. Nyní s rozhodujícím vlivem odpovídá za další internacionalizaci firmy.

Mehmet Önal

Po ukončení studia stavebního inženýrství se Mehmet stal prvním zaměstnancem společnosti BioConstruct. Úspěšně pracoval jako vedoucí projektů a od roku 2008 má ve společnosti BioConstruct na starosti kompletní řízení projektů, realizaci staveb a uvádění zařízení do provozu. Kromě toho s rozhodujícím vlivem řídí a odpovídá za naše aktivity na tureckém trhu.

Matthias Kief

Matthias dokončil odbornou přípravu v oboru elektronik energetických zařízení a vedle svého zaměstnání se věnoval zemědělským činnostem. Poté společně s Henrikem Borgmeyerem a dalším společníkem založil společnost BioConstruct GmbH. Matthias má již od založení firmy na starosti odbyt a s rozhodujícím vlivem se podílí na technické koncepci bioplynových stanic.