Řízení provozu

Právě u bioplynových stanic je „lidský faktor“ pro ekonomický úspěch velmi důležitý. Díky naší více než 15leté zkušenosti s provozem zařízení řídíme provoz u více než 20 projektů v tuzemsku i zahraničí. Provozní personál pracuje přímo na místě a přebírá od provozní společnosti starost o zajištění chodu. Obzvláště v ekonomické oblasti jsou na vedoucího provozu kladeny vysoké nároky a zkušenost je nezbytná z důvodu stále komplexnějších zákonů a nařízení. Zde jsou jen některá hesla: vrácení daně z elektřiny, prohlášení o shodě, využití vlastního el. proudu, směrnice o středním napětí, odborný posudek o životním prostředí, atd., atd. Budeme vám s radostí stát po boku při péči o vaše zařízení!