Obrazový materiál

Všechny obrázky, snímky a texty na těchto stránkách podléhají, není-li uvedeno jinak, autorskému právu společnosti BioConstruct GmbH. Použití obrázků jakýmkoli způsobem vyžaduje v každém případě předchozí písemný souhlas provozovatele stránek! Je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu rozmnožovat či zveřejňovat obrázky, resp. kopírovat texty – a to i částečně, a bez ohledu na to, pro jaký účel (včetně soukromých účelů!). To se týká i použití obrázků na jiných internetových stránkách nebo společně s poskytnutými cizími snímky. I zde je třeba v každém případě získat předem písemný souhlas provozovatele stránek! Obrazový materiál je možné i se souhlasem k použití ze strany provozovatele stránek využít pouze za předpokladu, že bude viditelně uvedený zdroj (jméno provozovatele stránek nebo název internetových stránek). I když byl udělen souhlas k použití, lze obrazový materiál využít výhradně pro příslušné internetové stránky, resp. příslušný účel, pro který bylo souhlas udělen. Volné využití pro jiné účely, než pro jaké byl souhlas udělen, zůstává nadále zakázáno! Jakékoli porušení bude trestně stíháno, budou prověřovány nároky na náhradu škody a v případě potřeby budou bez výjimky a bez předchozí výstrahy uplatněny.

 

Všechny informace, firemní značky, loga, texty, grafická znázornění a obrázky podléhají autorskému právu. Všechna zobrazená firemní loga podléhají autorským právům příslušných společností.